Dobrodošli   Kontakti   Povezave
px px
Obeležja   Bojišča   Fotografije   Eksponati
px px
Publikacije   Članki   Reportaže   Novice
px
Portal Eksponati tedna Eksponat tedna 006 Prejšnji Naslednji
 

24. december 2001
Slovenske vojne razglednice

  Vojna razglednica Maksima Gasparija. Glej monogram GM v desnem spodnjem vogalu zgornje slike.

Slovenske vojne razglednice se pojavijo že pred vstopom Italije v vojno, predvsem kot odgovor na nemško vojno propagando. Na njih najdemo domoljubne motive, pretresljive zgodbe ljudi - prikrito kritiko vojne. Po vstopu Italije v vojno je iz njih čutiti strah in ogroženost pred italijansko zasedbo. Založba "Ilustrirani glasnik" iz Ljubljane je začela izdajati serije razglednic pod imenom "Vojska v slikah". Izšlo jih je lepo število, preko 200. Tudi bitke na soški fronti so navdihovale različne avtorje, ki so slikali hrabre branilce in smešili italijanske vojake.

Slovenske vojne razglednice so risali Gaspari, Smrekar, Koželj, Horvat in drugi, vsekakor pa je med njimi najbolj dejaven Maksim Gaspari. Rodil se je leta 1883 v Selščku, osnovno šolo je obiskoval v Begunjah, v letih 1896-1899 se je učil za trgovskega pomočnika, 1903 je bil sprejet na dunajsko Akademijo, pred prvo svetovno vojno pa je poučeval na I. cesarsko- kraljevi Državni gimnaziji v Ljubljani. Ker je bil po očetu italijanski državljan, ga avstrijske oblasti leta 1914 niso mobilizirale (vpoklicale v vojsko), zato se je še z večjo vnemo lotil slikanja motivov za vojne razglednice.

Vsebina njegovih podob na razglednicah je zelo izpovedna in nenavadno jasna. Iz njih razberemo zgodbe ljudi, ki jih je prizadela vojna in jim povzročila neizbrisne bolečine. Navadno so njegove razglednice sestavljene iz glavnega in stranskega prizora, slednji navadno prikazuje vojaško življenje. Velikokrat so dopisani verzi Simona Gregorčiča, "goriškega slavčka". Po končani vojni se je mudil na Koroškem, kjer se je kot risar propagandist udeleževal bojev za plebiscit (Koroško).

Simon Kovačič

 
px
Dobrodošli | Povezave | Obeležja | Bojišča | Fotografije | Eksponati | Publikacije | Članki | Reportaže | Novice
px
px px
Nazaj na portal px
px px