Dobrodošli   Kontakti   Povezave
px px
Obeležja   Bojišča   Fotografije   Eksponati
px px
Publikacije   Članki   Reportaže   Novice
px
 
px
px px
  Vizija
  Načela (so)delovanja
  Načela znanstvenega dela
  Pogoji dovoljene nadaljnje uporabe vsebin
  Avtorska lastnina in internet
  Tehnični podatki in nastavitve
  O avtorjih
  Kontakti
px
px
px
px

Dobrodošli

Že nekaj let se bolj ali manj intenzivno ukvarjam z dokumentiranjem spominskih vojnih obeležij soške fronte. Gre za dediščino, ki je izredno specifična po številnih kriterijih. Obeležja so namreč nastala med prvo svetovno vojno, na bojiščih soške fronte, njihovi avtorji so bili izključno vojaki, na območju med Predelom in Tolminom pa so objekti raztreseni po goratem ozemlju. Po vseh teh kriterijih spada nepremična dediščina soške fronte med izjemnosti celo v evropskem merilu.

px px
Foto: Tomaž Ovčak
Ko za padlim vojakom ostaneta le spomin in propadajoč spomenik.
 

Zaradi vsega povedanega je doslej pri tej dediščini žal odpovedala tudi večina mehanizmov za njeno varovanje, zato sem se pri popisovanju velikokrat spraševal o smiselnosti svojega početja. Kakšen namen naj ima namreč popis, če mu ne bo sledilo ustrezno varovanje? Neažuriran register v obliki zaprašenega fascikla ali baze podatkov na računalniku, nedostopne javnosti, tem objektom ne bosta prav nič koristila. Kot so pokazale minule izkušnje, zahteva torej uspešno varovanje dediščine soške fronte drugačen, tej dediščini ustrezno prilagojen pristop. Ko bi le vedel kakšen?!

Potem pa sem pred dvema letoma kot popoln "neplavalec" padel v internetne vode in počasi se mi je začelo dozdevati, da bi lahko prav internet ponudil rešitev za opisani problem. Uporaba tega medija s postavitvijo popolnega on-line registra spominskih vojnih obeležij soške fronte bi namreč javnosti omogočala dostop do ažurnih informacij o stanju vseh znanih objektov. Obenem bi takšen register tej isti javnosti omogočal tudi sodelovanje pri izvedbi nadzora in varovanja, saj bi vsakdo, ki bi na terenu našel kakšen nov objekt, opazil spremembo stanja že znanega objekta ali pa se dokopal do novih zgodovinskih podatkov o katerem od njih, to lahko sporočil upravniku registra. Te informacije bi bile vnešene v register in nekaj časa na vidnem mestu objavljene tudi kot novice. Na takšen način bi se register sčasoma spremenil v popoln, ažuren, nenehno preverjan in dopolnjevan vir vseh informacij o tej dediščini - stičišče vseh ljudi, ki jih zanima zgodovina soške fronte, predvsem pa njena dediščina. Od tu do izvedbe varovanja in ohranjanja vojnih obeležij pa je le še korak...

Zamislil sem si torej spletne strani, kjer bi bil na voljo ažuren register spominskih vojnih obeležij, obenem pa tudi strani, ki bi ponujale tudi druge vsebine, ki zanimajo vse "soškofrontnike".

Sicer pa sem vse želje napisal v viziji, preberite jo in vam bo vse jasno.

Med idejo in izvedbo ponavadi obstaja velik prepad - resničnost -, ki ga je treba nekako premostiti. Tudi tu ni bilo nič drugače, problemi so se kazali predvsem na dveh področjih: postavitev in vzdrževanje takšnih spletnih strani zahtevata veliko znanja in še več vloženega dela (=časa). Upam, da sem prvi problem uspel rešiti kar sam. V brezštevilnih neprespanih nočeh, ko sem si razbijal glavo z navidez banalnimi problemi, sem se, upam, le naučil dovolj tistega, kar je potrebno za postavitev in vzdrževanje takšnih spletnih strani. Drugi problem pa upam, da boste s svojim sodelovanjem pomagali rešiti tudi vi. Strani namreč ne bodo dosegle zastavljene vizije, če bova za vsebine skrbela le eden ali dva. Strani so zato odprte za avtorsko sodelovanje vsem, ki jim ni odveč upoštevati načel sodelovanja in načel znanstvenega dela.

Najbolje bo, da se malo razgledate, jaz pa bom napisal le še nekaj besed o zasnovi in organizaciji strani. Če pogledate meni zgoraj, so vsebine razvrščene v tri skupine: modro, oranžno in belo. Modri skupini vsebin bi lahko rekli kar ljudje, saj so tam kontakti in povezave na druge spletne strani. Oranžna skupina je posvečena dediščini, bela informacijam. Natančnejši opis vsebin po posameznih točkah bi bil nekako takšen:

Dobrodošli V veji dobrodošli so zbrani vsi formalni podatki o teh spletnih straneh; od vizije, načel, kontaktov, do pogojev dovoljene uporabe vsebin - gre torej za nekakšen kolofon teh strani.
Kontakti To je le bližnjica do naslovov tistih, ki smo odgovorni oz. krivi za to, kar berete.
Povezave Na spletu je vedno več vsebin o prvi svetovni vojni in soški fronti. Povezave na te spletne strani lahko najdete v povezavah. Če morda poznate spletne strani, ki jih še ni med povezavami, nam, prosimo, pošljite link, da si jih bodo lahko ogledali še drugi.
Obeležja Register spominskih vojnih obeležij se skriva tukaj. Vsak nov opis objekta bo kot spominsko obeležje tedna objavljen tudi na naslovni strani, ko ga bo zamenjal vpis naslednjega objekta, pa bo končal tukaj, v registru. Upajmo, da bo to postala knjižnica znanja o teh objektih in orodje za njihov nadzor in varovanje.
Bojišča Ob Soči in na Krasu se da videti marsikaj, nekatera nekdanja bojišča so pravi muzeji na prostem. Počasi bodo ti muzeji zbrani in s sliko ter besedo opisani tudi tu.
Fotografije Vojne fotografije spadajo med najzanimivejšo dediščino tedanjega vojnega časa, zato jim je posvečena posebna rubrika. Tedensko bo objavljena ena zanimiva fotografija z opisom. Prostor je in bo namenjen tudi vsem tistim fotografijam, o katerih bi radi izvedeli kaj več.
Eksponati Zbirka med vojno uporabljenih kosov opreme, orožja, uniform je skoraj brezmejna. Nekaterih eksponatov se držijo naravnost neverjetne zgodbe. Zgodbe teh predmetov bomo razgrinjali tukaj. Tedensko eno.
Publikacije Publikacij o prvi svetovni vojni in soški fronti je vedno več. Namenjali jim bomo predstavitve in recenzije, če pa bo e-trgovanje res tako napredovalo, kot nam obljubljajo, ni več daleč čas, ko se bo dalo tudi tu kupiti katero od teh publikacij.
Članki Zgodovina prve svetovne vojne in soške fronte ponuja neskončno število še neobdelanih tem. Njim bodo namenjeni članki, ki bodo krajšali to neskončnost.
Reportaže Pravi raziskovalec zgodovine soške fronte je tudi terenski človek. Potepanja po nekdanjih bojiščih so vedno zanimiva in začinjena s ščepcem dogodivščine. Ko se boste vrnilii s katerega od takšnih izletov, ga še svežega opišite in nam pošljite reportažo.
Novice Novice vseh o vsem dogajanju, ki ima kakršnokoli zvezo s prvo svetovno vojno in soško fronto. Imate morda kakšno, ki bi jo želeli sporočiti?

Tomaž Ovčak

 

px
 
px
Dobrodošli | Povezave | Obeležja | Bojišča | Fotografije | Eksponati | Publikacije | Članki | Reportaže | Novice
px
px px
Nazaj na portal px
px px