Dobrodošli   Kontakti   Povezave
px px
Obeležja   Bojišča   Fotografije   Eksponati
px px
Publikacije   Članki   Reportaže   Novice
px
 
px
px Dobrodošli px
  Vizija
  Načela (so)delovanja
  Načela znanstvenega dela
  Pogoji dovoljene nadaljnje uporabe vsebin
  Avtorska lastnina in internet
  Tehnični podatki in nastavitve
  O avtorjih
  Kontakti
px
px
px
px

Pogoji dovoljene nadaljnje uporabe vsebin

Pri definiranju pogojev dovoljene (nadaljnje) uporabe vsebin sem se kar dobro razgledal po internetu ter uporabil že preverjena in razumna določila o varovanju avtorske lastnine in avtorskih pravic. Mislim namreč, da imajo uporabniki pravico do dostopa do informacij, ker pa so te hkrati rezultat avtorskega dela nekoga drugega, ne morejo in ne smejo imeti enakih neomejenih pravic do upravljanja z njimi, kot jih imajo avtorji. (Za načela varovanja avtorskih pravic na spletu preberite besedilo na strani z naslovom Avtorska lastnina in internet.) Uporabniki, ki prek interneta zastonj dostopajo do informacij, s takšnimi omejitvami niso ogroženi, zato pa so s strani uporabnikov toliko bolj lahko ogrožene in zaščite potrebne avtorska lastnina in pravice avtorjev, ki prek interneta in torej zastonj ter v javno dobro objavljajo draga avtorska dela, s katerimi bi utegnil imeti kdo kakšne "nečiste" komercialne namene.

Pogoji dovoljene (nadaljnje) uporabe vsebin

1. Vse informacije in podobe v najširšem pomenu (skice, fotografije, zemljevidi ipd.), vsebovane na teh spletnih straneh, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.
2. Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.
3. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne ali izobraževalne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.
4. Kdor želi objaviti le del izdelka oz. ga želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev.
5. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3) kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.
6. Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo (link) na te spletne strani.
7. Ogledovanje in morebitno kopiranje vsebin teh spletnih strani pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.
8. Zapisani pogoji zaradi svoje vsebine in namena niso predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine, za njihovo kopiranje ne veljajo nikakršne omejitve. Uporabniki jih lahko v skladu s svojimi potrebami brez omejitev uporabljajo tudi za zaščito vsebin drugih spletnih strani.

V zvezi z zapisanimi pogoji dovoljene (nadaljnje) uporabe vsebin, bi želel pojasniti še pomen terminov nekomercialnost in komercialnost. Z vidika vsakega posameznika je komercialna prav vsaka uporaba vsebin, za katero je nekdo plačan s plačo, plačilom po pogodbi, avtorskim honorarjem in vsemi ostalimi vrstami izplačil dohodka. Za avtorja ni prav nobene razlike, ali ga je za avtorsko delo okradel podjetnik ali pa znanstvenik. Oba imata na koncu koncev za delo iste motive: denar za preživetje. Komercialno je zato prav vsako delo za kakršnokoli plačilo. Znanstveno delo je s stališča posameznika prav tako komercialno, le da je morda družbeno koristnejše kot podjetniško delo.

Omejitve, zapisane v pogojih dovoljene (nadaljnje) uporabe vsebin in ki veljajo za avtorska dela, objavljena na teh straneh, veljajo tudi za objavljeno arhivsko gradivo, kot so recimo stare fotografije in načrti. To sicer ni avtorska lastnina, je pa klasičen primer lastnine, s katero lahko prosto razpolagajo in jo uporabljajo le njeni lastniki. Objave takšnega gradiva na teh spletnih straneh so odobrene s strani njihovih lastnikov, kopiranje in nadaljnja uporaba sta zato omejena pod enakimi pogoji kot veljajo za vse avtorske vsebine.

Prosim vas, da spoštujete in upoštevate zapisane pogoje. Le na takšen način bodo avtorji brez skrbi objavljali svoje avtorske prispevke in tako razvijali strani www.soskafronta.com v smeri zapisane vizije.

Morebitne nejasnosti glede načel varovanja avtorske lastnine na internetu si lahko razčistite na strani z naslovom Avtorska lastnina in internet.

Tomaž Ovčak

 

px
 
px
Dobrodošli | Povezave | Obeležja | Bojišča | Fotografije | Eksponati | Publikacije | Članki | Reportaže | Novice
px
px
Nazaj na portal px
px