Dobrodošli   Kontakti   Povezave
px px
Obeležja   Bojišča   Fotografije   Eksponati
px px
Publikacije   Članki   Reportaže   Novice
px
Portal Novice Novica 021 Prejšnja Naslednja
 

17. november 2001
Soška fronta v časopisih

V današnji Sobotni prilogi Dela sta se na zavajajočo polemiko o "ropanju in nedopustnem preprodajanju neprecenljive premične dediščine soške fronte", ki poteka v medijih zadnja dva meseca (glej prejšnje novice) oglasila tudi Martin Premk in Jakob Marušič iz Društva ljubiteljev soške fronte. Tudi spodaj podpisani sem poslal pismo bralca na Delo, vendar so se odločili za objavo po njihovi presoji zanimivejšega odgovora, v čemer jim dam povsem prav. Bravo, fanta, za več kot ustrezno besedilo, ki resnično ne potrebuje nič drugega kot temeljit razmislek tistih, ki se grejo očitno demagogijo in zavajanje.

Dopolnimo le informacijo o Kobariškem muzeju. Dejansko ne gre ne za javni ne za zasebni zavod, pač pa navadno podjetje v zasebni lasti - Kobariški muzej d.o.o. -, ki razstavlja v največji meri eksponate izposojene iz Goriškega muzeja. Glej podatke o tem podjetju na najdi.si in pirs.si (v Pirsu žal ne morem postaviti direktne povezave, zato tam v polje za splošno iskanje na prvi strani vtipkajte le besedo "kobariški" in vam bo prikazalo vse podatke).

Urednik

 

 

 

P.S.: Še komentar za tiste, ki ne razumete prispodobe o soški fronti kot fevdu Kobariškega muzeja, ki naj bi segal od Trsta do švicarske meje. Soška fronta se je geografsko (gledano z današnje perspektive!) na severu končala tam nekje okoli Predela, naprej pa sta se do švicarske meje nadaljevali t.i. koroška in tirolska fronta. Povsem drugače je bilo organizacijsko! Soško bojišče se je v okviru avstro-ogrske organizacije vojne obrambe proti Italiji na severu končevalo že kar na Krnu in Batognici, saj so enote severno od teh vrhov ves čas vojne, do konca septembra 1917, organizacijsko že pripadale koroškemu bojišču. Celotna fronta od Trsta do švicarske meje seveda ni bila nikoli imenovana soška fronta, pač pa največkrat v A-O virih kot t.i. jugozahodna fronta ali fronta proti Italiji, naši zahodni sosedje pa zanjo uporabljajo kar izraz Grande Guerra. Zgodovinski pomen soške fronte in cele fronte med Italijo in Avstro-Ogrsko se v Sloveniji zelo zelo precenjuje. Celotna fronta proti Italiji je bila že v evropskem merilu ena manj pomembnih front, Avstro-Ogrska jo je branila z minimalnimi potrebnimi silami, glavnina njenih enot je bila na vzhodni fronti in Balkanu! Svetovna zgodovina se je odločala na zahodni in vzhodni fronti, soška fronta ni imela odločilnega vpliva nanjo! Če kdo ne verjame, naj si ogleda A-O uradne vire, kjer je celi fronti proti Italiji v primerjavi z vzhodnim in balkanskim bojiščem posvečeno bore malo pozornosti.

 

 
px
Dobrodošli | Povezave | Obeležja | Bojišča | Fotografije | Eksponati | Publikacije | Članki | Reportaže | Novice
px
px px
Nazaj na portal px
px px