Dobrodošli   Kontakti   Povezave
px px
Obeležja   Bojišča   Fotografije   Eksponati
px px
Publikacije   Članki   Reportaže   Novice
px
 
px
px Dobrodošli px
  Vizija
  Načela (so)delovanja
  Načela znanstvenega dela
  Pogoji dovoljene nadaljnje uporabe vsebin
  Avtorska lastnina in internet
  Tehnični podatki in nastavitve
  O avtorjih
  Kontakti
px
px
px
px

Načela znanstvenega dela

Tale visokozveneči naslov malce zavaja, ker se na teh straneh ne bomo šli kakšne težke znanosti. Želim vas le opozoriti na neka načela, ki jih je treba hočeš-nočeš upoštevati, če se lotevaš zgodovinopisja. Tri so, so zelo preprosta in veljajo za prav vse stroke in znanosti.

Eksaktnost
v izražanju
V vseh strokah in znanostih so v uporabi pojmi s točno določenim pomenom, zato moramo biti pri njihovem navajanju eksaktni. Tako kot v medicini tromboza pomeni čisto nekaj drugega kot ciroza, pa čeprav se slišita zelo podobno, tako tudi v zgodovinopisju prve svetovne vojne obstaja razlika med maršalom in podmaršalom, med k.k. in k.u.k., med cesarsko-kraljevim polkom (takšnih sploh ni bilo) in cesarskim in kraljevskim pehotnim polkom (k.u.k. Infanterieregiment). Enaka natančnost je potrebna pri navajanju datumov, imen krajev in ljudi. Prav pri ljudeh je pomembno navajanje polnih imen, torej imena in priimka. Seveda se zgodi, da imamo v virih na voljo je priimek, vendar naj bo takšno navajanje prej izjema kot pravilo. Imen tudi ne smemo svojevoljno spreminjati. Svetozar Boroević von Bojna je celo vojaško kariero naredil kot Boroević, ne pa kot Borojević. V vseh virih je Boroević, v njegovih lastnoročnih podpisih boste zaman iskali črko j, kar pa nekaterih še vedno ne moti, da ga ne bi stalno spreminjali v Borojevića.
Ločevanje
domnev od
dokazljivih
trditev
Trditve, ki jih lahko dokažemo, smemo zapisati kot trditve, brez navajanja dvoma, trditve, ki jih ne moremo dokazati, moramo zapisati kot domneve. Zakaj? Na tak način publiko opozorimo, da še niso potrjene in jo pozovemo, naj jih torej potrdi ali pa ovrže, če more. Oboje je enako dobro, ker je dokazljiva trdnost končnega odgovora veliko pomembnejša od tega, kakšen sploh je ta odgovor. Le dokazana trditev lahko postane nova stopnička na piramidi znanja, ki jo gradimo za našimi predhodniki in pred našimi nasledniki. Znanje se lahko širi in razvija le na trdnih temeljih, na dokazljivem in dokazanem. Kot hoja po stopnicah znanja. Svojemu predhodniku moram zaupati, da je svoje delo opravil korektno, da ima dokaze za svoje nedvoumno zapisane trditve. Jaz moram namreč z njegovimi trditvami nadaljevati delo, dokazati nekaj novega, na čemer bo za menoj gradil moj naslednik. Kam bi pa prišli, če bi moral vsakdo preverjati in dokazovati vse za nazaj, do temeljev, do tega, ali je Zemlja res okrogla in se vrti?
Objektivno
upoštevanje
razpoložljivih
virov
Ko postavljam neko novo domnevo, trditev, moram pri tem objektivno upoštevati vse razpoložljive vire. Bistvo je v tem, da ne smem upoštevati le tistih virov, ki mi pritrjujejo, tiste, ki mi pa ne, pa enostavno ignoriram. Upoštevati moram vse, pri tem moram biti objektiven in nevtralen. V zgodovinopisju to pomeni, da ne smem ignorirati najrelevantnejšega vira le zato, ker mi pač ruši neko teorijo. Ali pa da uporabim iz vira le tisto, kar mi ustreza, kar mi pa ne ustreza, pa enostavno zamolčim. Kaj bi si mislili o zgodovinarju, ki bi recimo celoten opis plinskega napada pri Bovcu 24. oktobra 1917 opisal na osnovi najrelevantnejšega, nemškega vira, vse do zadnje črke, zavestno pa bi zamolčal zadnji odstavek tega vira, kjer jasno piše, koliko žrtev plina so dejansko našli zmagovalci, ter na tistem mestu rajši navedel nekajkrat višjo številko iz italijanskih virov, ker se to pač bolj sklada z njegovo zgodbo?

Tomaž Ovčak

 

px
Foto: Tomaž Ovčak  

Najverodostojnejši ali celo edini verodostojni vir z opisom plinskega napada pri Bovcu 24. oktobra 1917 je nemški. Ta jasno navaja, da so zmagovalci po napadu v zajedi Naklo našli 500 do 600 italijanskih žrtev plina. Le zmagovalci so jih lahko tudi prešteli. Številka se zdi nekaterim še vedno prenizka, zato jo vztrajno zamolčujejo in namesto tega rajši navajajo nekajkrat višje in politično zmanipulirane številke iz italijanskih virov.

px
 
px
Dobrodošli | Povezave | Obeležja | Bojišča | Fotografije | Eksponati | Publikacije | Članki | Reportaže | Novice
px
px
Nazaj na portal px
px