Dobrodošli   Kontakti   Povezave
px px
Obeležja   Bojišča   Fotografije   Eksponati
px px
Publikacije   Članki   Reportaže   Novice
px
 
px
px Dobrodošli px
  Vizija
  Načela (so)delovanja
  Načela znanstvenega dela
  Pogoji dovoljene nadaljnje uporabe vsebin
  Avtorska lastnina in internet
  Tehnični podatki in nastavitve
  O avtorjih
  Kontakti
px
px
px
px

Vizija

Vsakdo od nas ima svoje majhne-vsakodnevne in velike-dolgoročne želje, cilje. Če se pošalimo, izražanje tistih zadnjih nekateri začnemo kar s stavkom: "Ko bom velik, bom..." To so vizije in srečni so tisti, ki jo imajo, najbolje eno samo, saj jih kot zvezda Severnica zanesljivo vodi po vijugavi poti življenja do zastavljenega cilja.

V zvezi s temi spletnimi stranmi imam tudi jaz vizijo. Pa ne le eno.

1. Narediti spletne strani, kjer bo vse o soški fronti: od zgodovine, dediščine, povezav, publikacij, novic... Zasnovati spletne strani, ki jih bodo lahko aktivno soustvarjali vsi, ki jih v Sloveniji zanima soška fronta, ki bodo stičišče teh ljudi in vir njim zanimivih informacij.
2. Narediti on-line register nepremične kulturne dediščine soške fronte v Sloveniji (spominskih vojnih obeležij), ki bo predstavljal knjižnico obstoječega znanja o teh objektih ter orodje za njihov nadzor in varovanje. Moja vizija je narediti register dediščine, kjer bo lahko vsakdo dodajal nova spoznanja, ki bodo na tak način tudi vedno izpostavljena kritičnemu preverjanju javnosti. Narediti takšen register dediščine, ki bo vsem nam omogočal ažurno spremljanje stanja teh objektov, kjer bo vsakdo, ki bo opazil kakršno koli spremembo, to lahko prek teh strani sporočil tudi ostalim.

Da, očitali so mi že vse mogoče, skromnosti pa res še ne.

Tomaž Ovčak

Foto: Tomaž Ovčak
Zimski popoldanski pogled z vršnih pobočij Krna (2245 m) proti jugozahodu. Levo se iz megle dviga Mrzli vrh (1359 m) pri Tolminu, eno najzloglasnejših bojišč soške fronte.
 
px
 
px
Dobrodošli | Povezave | Obeležja | Bojišča | Fotografije | Eksponati | Publikacije | Članki | Reportaže | Novice
px
px px
Nazaj na portal px
px px