Dobrodošli   Kontakti   Povezave
px px
Obeležja   Bojišča   Fotografije   Eksponati
px px
Publikacije   Članki   Reportaže   Novice
px
 
px
px Dobrodošli px
  Vizija
  Načela (so)delovanja
  Načela znanstvenega dela
  Pogoji dovoljene nadaljnje uporabe vsebin
  Avtorska lastnina in internet
  Tehnični podatki in nastavitve
  O avtorjih
  Kontakti
px
px
px
px

Načela (so)delovanja

Portal, ki naj bi vseboval čim širši spekter vsebin, namenjenih prvi svetovni vojni in soški fronti, in ki naj bi se razvijal v smeri vizije, ne more biti le delo enega ali dveh ljudi, pač pa je lahko le rezultat prizadevanj čim večjega števila sodelavcev. Sodelovanje pa je lahko dolgoročno stabilno le, če sloni na trdnih načelih.

Načela (so)delovanja

1. Portal soskafronta.com so spletne strani namenjene širjenju znanja o prvi svetovni vojni in soški fronti ter varovanju njune kulturne dediščine.
2. Portal soskafronta.com je odprt za avtorsko sodelovanje vsem, ki so pripravljeni upoštevati načela sodelovanja in načela znanstvenega dela.
3. Vsi avtorski prispevki se na portalu soskafronta.com objavljajo z imenom in priimkom avtorja.
4. Za vsebine avtorskih prispevkov, objavljenih na portalu soskafronta.com, odgovarjajo njihovi avtorji.
5. Objava avtorskih vsebin na portalu soskafronta.com zaradi brezplačne dostopnosti spletnih strani in neobstoječih virov financiranja ni honorirana.
6. Vsi avtorski prispevki, objavljenih na portalu soskafronta.com, so zaščiteni s pogoji dovoljene (nadaljnje) uporabe vsebin. Vsaka nadaljnja uporaba vsebin, ki se razlikuje od pogojev dovoljene (nadaljnje) uporabe vsebin, mora biti pisno potrjena s strani avtorjev. To velja tudi za kakršnokoli morebitno komercialno uporabo vsebin znotraj teh strani.
7. V okviru uredniške politike portala soskafronta.com je lahko zavrnjena objava poslanih prispevkov, ki se jim da dokazati, da vsebujejo neresnične podatke ali pa da kršijo načela znanstvenega dela.

To so nekako začetni pogoji, vendar verjetno še (marsi)kaj manjka. Če še kje obstaja kakšna očitna praznina, ki bi jo morali zapolniti z načelom, ga, prosimo, pošljite na enega od objavljenih naslovov in bo dodano obstoječim načelom.

Tomaž Ovčak

 

 

 

Postani sodelavec!

Opomba k sliki, ki ji je bil za vzor najznamenitejši vojni plakat
Do prve svetovne vojne je imela Velika Britanija le majhno vojsko, ki so jo sestavljali prostovoljni profesionalni vojaki. Ko pa je leta 1914 izbruhnil svetovni spopad, je bila vlada prisiljena sprožiti kampanjo zbiranja prostovoljcev. Takrat je nastal najznamenitejši vojni plakat, na katerem je lord Horatio Kitchener, tedanji britanski vojni minister, z uperjenim prstom pozival sodržavljane, naj se vključijo v vojsko. Akcija je bila tako uspešna, da se je na njenem začetku javljalo v povprečju 33.000 prostovoljcev dnevno, do januarja 1916 pa se jih je v britansko vojsko skupaj javilo kar 2,6 milijona. Plakat, ki ga je narisal Alfred Leete, je bil tako uspešen, da so ga za isti namen uporabili še v mnogih državah in kasnejših vojnah, številne priredbe in različice iste ideje pa lahko še danes vidimo prodajati različne izdelke in storitve. Oglejte si izvirnik.

 

px
 
px
Dobrodošli | Povezave | Obeležja | Bojišča | Fotografije | Eksponati | Publikacije | Članki | Reportaže | Novice
px
px
Nazaj na portal px
px